Какви са проблемите на младите музиканти

Макар да сте преминали през известни трудности и вече сте решили да бъдете музикант, и да се посветите на музиката, трябва да се подготвите за още една порция трудности. В България ако не сте потомствен музикант, много трудно родителите биха ви позволили да се насочите към музикална кариера, но все пак ако имате талант и продължите, ето къде може да се появят проблеми. Тях ще трябва да разрешите с финес, за да може да продължите да свирите. 

Read more

Позитивни и негативни страни на стреса

Стресът се явява като регулационен орган при човешкото функциониране и върви в съответствие с променящата се среда на всекидневието и живота ни като цяло. Той рефлектира върху нашата физика и емоционалност и поражда както позитивни, така и негативни чувства у нас. С положителните си черти стресът ни помага да реагираме както трябва когато това е … Read more