Начини за намаляване на цената на ипотека и пари в брой

   Вземате ли ипотека или паричен заем? Научете как да преговаряте с банката си, за да запазите общите си разходи за пасиви възможно най-ниски. Ако вече имате заем, помислете за възможността за предсрочно погасяване или рефинансиране, което също ще намали цената на задължението.

Read more