Позитивни и негативни страни на стреса

Стресът се явява като регулационен орган при човешкото функциониране и върви в съответствие с променящата се среда на всекидневието и живота ни като цяло. Той рефлектира върху нашата физика и емоционалност и поражда както позитивни, така и негативни чувства у нас. С положителните си черти стресът ни помага да реагираме както трябва когато това е … Read more