Необслужваните кредити достигнаха стигнаха рекордни нива

 Необслужваните кредити достигнаха стигнаха  7,7 млрд. лв. към края на второто полугодие

 

Брутният дял на фирмените кредити, които не се обслужват, е 5,53 млрд. лв., сочи отчет на Българска Народна Банка. През четвъртото шестмесечие на 2018 г. се очерта тенденция на спад в непогасяваните и преструктурирани заеми у нас.

В края на второто полугодие на тази година, брутния обем на лошите кредити и аванси е 7,702 млрд. лв., което отчита лек спад. За сравнение през март на т.г. той е 7,715 млрд.

Процентът от общата стойност на непогасяваните заеми и аванси се понижава от 9,1% при 9,3% в края на март. Това показва отчет на БНБ за непогасяваните кредити за четвъртото тримесечие на 2018г.

 

Нетният размер на лошите кредити и аванси след приспадане на нормалната за тази груба обезценка, също намалява. В края на тримесечието е 3,524 млрд. лв., което се равнява на 4,4% от общия нетен размер на заемите и авансите при 4,6% в края на март. Цялата стойност на заделените провизии е 4,75 млрд. лв.

По официални данни на БНБ се оказва, че най-нередовните клиенти са фирмите. Брутната стойност на кредитите на компаниите, които не се изплащат е 5,53 млрд. лв., като този размер е без редуциране на заделените провизии.

Потребителските кредити са на стойност 952 млн. лв., а ипотечните – 985 млн. лв. Въпреки, че се понижава размерът на необслужваните фирмени кредити буди притеснения, тъй като сочи нередности с провизиите и ликвидните обезпечения. Същ така, ако се влоши финансовата конюнктура, България ще се нуждае от стабилен пазар за купуване и продаване на непогасявани фирмени кредити.

 

Източник: https://zaemko.com       

 

 

 

Leave a Reply