Posts Tagged ‘маркетингови прочувания’

Значението на маркетинговото проучване и кол центровете за бизнеса.

Във века на развитите технологии бизнеса се прави по – лесно от всякога. Предприемачът разполага с голям набор от възможности, чрез които да реализира продажбата на своя продукт или услуга. Информацията е ключов елемент, които трябва да се използва подходящо. Един от сигурните източниците на информация са маркетинговите прочувания. Чрез тях се провеждат и определят […]