Posts Tagged ‘замърсяване’

Да кажем НЕ на замърсяването на водата!

  Ежедневното замърсяване на водата и околната среда е глобален проблем . Основният източник за това са изливащите се в реките, езерата и океаните отпадъчни води. Това оказва влияние не само върху флората и фауната, а вреди и на човека. Доказано е, че именно замърсената вода води до болести и дори до смърт. Много държави […]