Рискове които трябва да знаете, ако сключвате бърз кредит

Бързи кредити, незабавни кредити, микрокредити… Със сигурност някога сте виждали реклама, която популяризира предимствата на този вид продукт, който ви позволява да имате определена сума пари за много кратко време. Решение на конкретен икономически проблем, който трябва да бъде решен спешно. 

Но не всичко, което блести е злато. При сключване на бърз кредит е важно внимателно да прочетете целия договор, включително дребния шрифт. Защото, когато дойде време да връщате парите, изненадите ще бъдат много поради нечетене на договора.

Лихвите на бързите кредити

Това е една от големите опасности на тези, известни още като “мини кредити”. Някои компании, предлагащи бързи кредити, налагат лихви над 30%, което оправдава, че повечето съдилища ги считат за лихварски. 

Срок на погасяване на микрокредита

Бързите кредити са бързи не само като отпускане, но и като изплащане, тоест във времето, необходимо на клиента да върне с договорената лихва предоставения капитал. 

Колкото по-дълъг е този период, толкова по-скъп става кредитът. Но внимавайте. Понякога те принудително връщат в срокове, които не надвишават два месеца и, ако сумата не може да бъде върната, започват да текат лихви за забавено плащане. Това означава, че кредитът продължава да поскъпва и трудностите за изплащане от потребителя стават на моменти непреодолими.

Неплащане на мини кредита, и санкции 

Неплащането на кредита води до влизането в действие на опасните санкции, които при този вид кредит могат да доведат до значителна икономическа тежест, която поражда спирала, която е трудна за потребителя за излизане. 

Гаранции при бързи кредити

Да, може да изглежда странно, но срещаме бързи договори за кредит, в които се иска гаранция за отпускането им. Препоръчително е да не подписвате документ, който задължава потребителя да постави жилище или кола като обезпечение.

Много е важно, внимателно да четете дребния шрифт на договора, тъй като въпреки факта, че в повечето случаи субектите, които предоставят този вид кредит, не изискват ведомост за отпускането им, в замяна искат гаранции. 

Leave a Comment