Начини за намаляване на цената на ипотека и пари в брой

   Вземате ли ипотека или паричен заем? Научете как да преговаряте с банката си, за да запазите общите си разходи за пасиви възможно най-ниски. Ако вече имате заем, помислете за възможността за предсрочно погасяване или рефинансиране, което също ще намали цената на задължението.

При теглене на ипотечен или паричен заем един от най-важните критерии за подбор е общите разходи, които заемополучателят ще понесе общо за периода на изплащане. Всеки би искал да е възможно най-ниско. Затова разгледайте няколко начина за намаляване на цената на ипотечен и паричен заем.

Общата цена на ипотечния и паричния заем – какво има?

Напълно естествено е кредитополучателят да иска да намали цената на поетия ангажимент, доколкото е възможно. Струва си обаче да се знае какво е включено в общите разходи за паричен заем или ипотека. Тези разходи включват не само лихви, изплатени с всяка месечна вноска и изчислени на базата на фиксиран лихвен процент, но и такси, платени от кредитополучателя.

Следователно общата цена на заема се състои от:

  • лихва, в зависимост от лихвения процент по задължението, договорено с банката;
  • банкова комисионна, начислена при отпускане на заем или поемане на ангажимент;
  • такса за подготовка, например за обработка на заявлението;
  • разходи за създаване на допълнителни обезпечения за изплащане на заем, например разходи за учредяване на ипотека или сключване на застраховка.

Банките не могат свободно да определят лихвения процент по парични или ипотечни заеми или размера на нелихвените разходи, тъй като са длъжни да прилагат законовите ограничения. Законът от 2 март 2020 г. относно специални решения, свързани с превенцията, профилактиката и борбата с COVID-19, други инфекциозни заболявания и извънредните ситуации, причинени от тях, въведе промени в това отношение. Преди това бяха в сила лимитите, посочени въз основа на Закона от 12 май 2011 г. относно потребителския кредит. Досега максималният размер на нелихвените разходи по заема беше 25 процента. обща сума на заема и 30 процента. тази сума на годишна база.

Източник: http://creditcheck-24.com/bg/

Leave a Reply