Какво трябва да знаем преди да теглим ипотечен кредит

Заем за недвижими имоти без авансово плащане

Нещата са се модернизирали толкова много във финансовата област и са станали толкова гъвкави, че можете да получите достъп до заем за недвижими имоти без никакво авансово плащане. Това е възможно, но трябва да отговаряте на редица условия. Заслужава да се спомене, че има заеми за недвижими имоти, при които авансът ще бъде поне 15%, но също така и заеми с нулев аванс.

Има някои изисквания за двата вида авансови плащания, но няма максимални лимити на заема. Едногодишен трудов стаж до стаж поне над 3 месеца на текущата ви работа, обикновено са част от условията. Разбира се, не можете да получите кредит с астрономическа стойност, освен ако нямате висока заплата. Например, ако имате месечен доход от 2000 лв., таванът на кредита, до който ще имате право на достъп, ще бъде значително по-високо от клиент със заплата 1000 лв.

Максималният срок на погасяване на кредита за недвижими имоти обикновено е 30 години.

Също така кредитите за недвижими имоти могат да бъдат отпускани на тези, които фигурират в ЦКР като надеждни кредитополучатели. Доверието на банковите или небанковите институции към кандидатите се определя не само от тяхната кредитна история, но и в зависимост от трудовия стаж на последната месторабота.

Симулация на заем за недвижими имоти

Този симулатор на заем за недвижими имоти представлява онлайн калкулатор за заем. В същото време той има ролята да ви показва лихвите, свързани с кредита за недвижими имоти, както и общата сума, която трябва да бъде погасена в зависимост от продължителността на кредита.

Независимо дали говорим за заем за лични нужди, кола за инвестиране в недвижими имоти, симулирането на такъв заем ви помага да организирате парите си отговорно и да планирате бъдещето си според сумата, дължима на институцията, с която сключвате договор.

Изчислете кредитната си вноска, за да се подготвите, независимо дали искате да купите нов дом, да обновите този, в който живеете или дали искате да продължите обучението на детето си.

Източник: invest-news.eu

Leave a Reply