Какви са предимствата и недостатъците на заемите на вноски?

Предимства на заемите на вноски:

В повечето случаи вноските по кредитите на вноски са предвидими. Ако получите кредит с фиксиран лихвен процент, основните компоненти на вноската ви (освен промените в добавките към кредита, като например застраховката) вероятно ще бъдат едни и същи всеки месец, докато изплатите кредита.

Предсказуемата сума в брой и графикът на плащанията могат да улеснят планирането на вноската по заема всеки месец, като ви помогнат да избегнете просрочване на плащанията поради неочаквани промени в размера на задължението ви.

Когато търсите кредит на вноски, уверете се, че месечните плащания не се превръщат в тежест за бюджета ви. Ако това се случи, може да имате проблеми с изплащането на цялата сума, когато възникне спешен финансов проблем.

Кредитите на вноски предлагат и комфорта да знаете, че дългът може да бъде изплатен до определена дата. След като приключите с плащането на необходимия брой вноски по заема, дългът ви трябва да бъде изплатен изцяло. Ако вземете заем с най-краткия срок на изплащане, който можете разумно да си позволите, ще можете да се освободите от дълга по-бързо и вероятно ще плащате по-малко лихви.

Недостатъци на заемите на вноски:

За съжаление, кредитите на вноски могат да имат своите недостатъци.

Например, след като кандидатствате за кредит, не можете да увеличите сумата, която трябва да заемете, както можете да направите с кредитна карта или кредитна линия. Вместо това ще трябва да изтеглите нов заем, за да заемете повече пари. Когато търсите кредит на вноски, уверете се, че знаете точно колко трябва да заемете.

Друг потенциален недостатък на кредитите на вноски е, че лихвеният процент и другите условия на кредита зависят до голяма степен от вашия кредит. Ако в миналото сте имали проблеми с кредита си и имате лош кредитен рейтинг, най-вероятно ще трябва да плащате по-висок лихвен процент от кредитополучателите с добра кредитна история.

По-високите лихвени проценти водят до по-високи месечни вноски и по-високи общи разходи по заема. Ако е възможно, опитайте се да подобрите кредитното си състояние, преди да кандидатствате за кредит на изплащане.

Освен лихвите, заемите на вноски могат да бъдат свързани и с други разходи и санкции. Някои заемодатели изискват такси за кандидатстване (често наричани такси за отпускане) и такси за кредитна проверка, които увеличават общите първоначални разходи. Понякога те начисляват и неустойки за предсрочно погасяване, които изискват от вас да платите такса при предсрочно погасяване на заема.

Leave a Comment