Каква заплата трябва да имате за заем от 40 000 лева, ако ипотечен кредит?

На път ли сте да изтеглите ипотека, за да купите най-накрая къщата или апартамента на вашите мечти – или вече сте подписали договора си? С ипотечен заем вече имате задължението: да изплатите заетата сума за целия период, определен нагоре по веригата с кредитора. За да не рискувате неприятни изненади, когато плащате месечните си вноски и/или да изберете кредита си съзнателно, ви съветваме да прочетете внимателно тази статия и да вземете предвид няколко фактора, когато питате каква заплата трябва да имате за заем 40 000 лева.

Погасяване на кредит в 3 броя

Имали ли сте достъп до ипотечен заем от банка или финансова институция? Оттук нататък трябва да изплащате тази сума на вноски през годините, тъй като с подписването на договора си действително сте се съгласили да върнете заетата сума, при условията, предвидени в документа.

Ето 3-те въпроса, които можете да си зададете, преди да потърсите информация за това каква заплата трябва да имате за заем от 40 000 лева и да започнете да задавате лихвите си:

 

Как се определя срокът за погасяване на кредита?

Въз основа на три критерия: първо, сумата, която сте взели назаем, в нашия случай 40 000 лева; второ, възможността за погасяване на заема; и накрая, начислената от кредитора лихва.

 

Как се изплаща заемът?

Трябва да възстановявате фиксирана сума всеки месец: това се нарича „тарифа“ (по същия начин, по който плащате сметката си за ток или телефон всеки месец). Размерът на месечното плащане зависи от сумата, за която сте се абонирали, и от способността ви да изплащате заема. Месечната дата на падежа се определя от двете страни или, имплицитно, датата, на която е извършено освобождаването на средствата от нотариуса.

 

Как ще разбера къде съм изплатил заема си?

Банката или институцията, която е отпуснала заем само с удостоверение, че не е заплата, ви предлага “погасителен график”. Това ви показва размера на ипотеката, срока на погасяване на кредита, лихвения процент, начина на погасяване, размера на месечните плащания и т.н. Всичко, което трябва да знаете, за да изчислите по всяко време колко сте платили до момента – и колко ви остава, за да завършите погасяването на заема!

 

Месечни такси

След като средствата са освободени от заемодателя по искане на нотариуса, започнете да погасявате заема всеки месец: това е периодът на погасяване на ипотеката.

 

Месечната вноска се състои от:

Амортизация на привлечен капитал от кредитната институция;

Размерът на лихвата, изчислен върху непогасения капитал, въз основа на предоставения лихвен процент към момента на записване (разделът на ръководството, посветен на лихвите по заема, ще ви разкаже повече за това);

 

Плащане на вашата ипотечна застраховка (ако е сключена в банката).

Месечните проценти за погасяване на кредита се изтеглят автоматично от сметката Ви.

 

Условия за погасяване на ипотека

Има различни методи за погасяване на ипотеката, която сте взели: чрез постоянни падежи, чрез гъвкави падежи, чрез отложена амортизация, чрез „глоба“ погасяване или чрез очакване.

Преди да вземете решение за вашия заем, винаги започвайте със симулация на ипотека: това ще ви позволи да видите предварително размера на месечните плащания, които ще трябва да погасявате в зависимост от продължителността на кредита и способността ви да изплащате.

Leave a Comment