Да кажем НЕ на замърсяването на водата!

 

пречиствателна станция

пречиствателна станция

Ежедневното замърсяване на водата и околната среда е глобален проблем . Основният източник за това са изливащите се в реките, езерата и океаните отпадъчни води. Това оказва влияние не само върху флората и фауната, а вреди и на човека. Доказано е, че именно замърсената вода води до болести и дори до смърт.

Много държави търсят начини и въвеждат всестранни регулации, за да се предпази водата от замърсяване, но все още няма трайно решение на проблема. Дори напротив, с всеки изминал ден природата около нас е все по-замърсена и това, след време, ще има катастрофални последици, вещаят учени и специалисти.

Едно от средствата, което се използва за пречистването, пестенето и ефективното използване на водата са пречиствателните станции. Чрез пречиствателните станции отпадните води от бита и индустрията се филтрират и стават годни за употреба. Необходимостта от изграждането на пречиствателни станции е особено остра в селските и отдалечените райони, където пречистването на водата е лошо.

Пречиствателните станции се делят на малки и големи.

Големите пречиствателни съоръжения се използват за пречистването на отпадъчни води с голям дебит. Такива са селищните, общинските, централизираните пречиствателни станции, където населението е многобройно. Тези пречиствателни станции са с голям капацитет. Малките са така наречените локални пречиствателни станции, които успешно се монтират и използват в отделни къщи, вили и малки населени места. За съжаление в България информираността за тези пречиствателни съоръжения все още е ниска и много хора не са запознати с тяхното предназначение, дори не са чували за това. А тези локални пречиствателни станции са много практични, особено в отдалечени райони или в малки населени места , където няма даже изградена канализационна мрежа.

Въпреки разликата в капацитета и различията в инсталирането процесите, които протичат и в двата вида станции са свързани с утаяването на водата и биохимичното й пречистване, както и с обезвреждане на утайките. Накрая пречистената вода се отвежда от пречиствателното съоръжение.

Leave a Reply