Без проблеми при ползване на паркет за подово отопление


Системите за затопляне на пода са измислени за да създават комфорт в помещението по всяко време на денонощието в студените зимни дни. Натуралната паркетна дъска с оглед на нейния произход и неустойчивост на дървесината на температурните колебания, не е най-доброто подово покритие. Паркет за подово отопление е успешно решение в съвременните жилища.

Повечето специалисти са на мнение, че той е подходящ за топлия под, но е необходимо да се спазват внимателно всички изисквания за монтажа и правилен избор на системата за отопление. Към основните изисквания за топлия под се отнасят:
– регулиране на температурата на не повече от 26 градуса, което налага задължително поставяне на реле с извод за показване на температурата на дисплей;
– равномерно затопляне по цялата повърхност на пода, за да се разширява равномерно подовото покритие;
– изборът на паркет за подово покритие се определя от вида на дървесината, от която е направен – предпочитат се видове, които са устойчиви на темпертурните промени;
– между отоплителната система и подовото покритие да се постави задължително допълнителен слой шперплат, фиксиран към плочата.

Като изучават подробно всеки начин на отопление, специалистите са стигнали до извода, че най-подходящо е електрическото отопление и инфрачервеното. Водното отопление не може да гарантира равномерно загряване, освен това при една авария безвъзвратно ще се повреди паркетното покритие.

Електрическото отопление е основано на затопляне на подовото покритие с помощта на електрически кабели. При монтажа на електрическите кабели под паркета за подово отопление трябва да се спазва инструкцията. Спазването на тази инструкция е задължително поради пожароопасното съчетание между електричество и дървесина. Първият етап е подготовката на основата за пода. Да се изгради рамка от дървени елементи като между тях се постави топлоизолационен слой от минерална вата.

От статията е ясно, че ползването на паркет за подово отопление е напълно възможно. За да нямате проблеми трябва да се спазват всички правила за монтаж както на електрическото отопление, така и на паркета за подово покритие. Освен това да се спазват изискванията и при самата експлоатация в бъдеще.

За да се улесните е добре да се свържете с фирма, която ще ви ориентирате както при избора на подовото покритие, така и при монтиране на отоплителната система.

Leave a Reply