Позитивни и негативни страни на стреса

стресСтресът се явява като регулационен орган при човешкото функциониране и върви в съответствие с променящата се среда на всекидневието и живота ни като цяло. Той рефлектира върху нашата физика и емоционалност и поражда както позитивни, така и негативни чувства у нас.

С положителните си черти стресът ни помага да реагираме както трябва когато това е необходимо, докато отрицателните му качества често ни водят до депресивни мисли , потиснатост, гняв, раздразнителност което създава здравословни проблеми.

Положителният стрес може да възникне от различните ви контакти и най-вече от новите запознанства с интересни хора или срещи със стари приятели и роднини. От тръпката на очакването или от предприемането на някаква новост в личен план. Важните моменти в нашият живот като сватби, рождени дни и други празници и други весели събития обуславят позитивния стрес при нас.

Негативен или още наричан вреден стрес включва нещата, които ни ядосват , всички неприятни и отрицателни неща в живота ни и въобще ежедневното напрежение.

Факторите предизвикващи негативния стрес могат да бъдат различни, но те най-общо се свързват с околната среда, обществото, икономиката  и личните ни неприятности.

Лошите страни на стреса могат да бъдат причина и за различни видове психически разстройства , често при наличие на оплаквания свързани с вреден стрес, е задължително да се консултирате с психолог, който ще ви помогне да излезете от възникналата патова ситуация.

Ако сте изморени и потиснати, скучно ви е и нищо не ви се прави, то тогава стресът е достигнал пределни граници, които организмът ви не може да понесе, като в такива случаи задължително се опитайте да намалите напрежението и да да постигнете максимално спокойствие, което ще ви изведе от кризата.

Стресът не би трябвало да бъде напълно избягван , той има защитни функции за индивида и му оказва благоприятно влияние при промяна на средата, в която живеем и може да се каже, че наличието му се определя като важно за всеки от нас.

Повече информация за стреса:

Leave a Comment