Отговорността смяна на щрангове


Щранговете са обща собственост и в някои кооперации се отнасят съвсем безотговорно към тях. Това не трябва да се случва, защото старите щрангове могат да причинят много неприятности, водещо от които е наводнение. Причина за това е, че старите метални тръби са корозирали и е дошло време да бъдат сменени.

Смяната на щрангове в старите кооперации не трябва да се отлага, защото качеството на водата е влошено, дебита е недостатъчен за високите етажи, а запушените канали са сериозен проблем. Всеки може сам да си направи смяна на тръбите само в собственото жилище. Това не се препоръча, защото ефекта няма да е този, който се получава при цялостна смяна. Самата работа посмяната в един апартамент е много по-трудна в сравнение с цялостната смяна на вертикални и хоризонтални тръби. При смяна на всички тръби от апаратната до последния етаж се поставят нови тръби, които пренасят чиста вода с необходимия дебит, а отпадните води се оттичат нормално.

За смяната на щрангове трябва да има решение на общото събрание на собствениците, за да се заплати услугата от всички. Тази смяна трябва да се направи от професионалист, защото това е много отговорна работа, свързана с много опасности. При работа на хора без опит е възможно да се предизвика злополука.

За да се ориентирате към правилната фирма е добре да разгледате сайтовете на различните фирми и да обърнете внимание на цени, срок за свършване на работата, с какво техническо оборудване за смяна на щрангове се работи и какъв опит имат работниците. Опитните работници се справят лесно със смяната на щрангове. В рамките на един работен ден те могат да се справят със смяната, да поставят новите тръби. В този случай без вода ще останат хората за кратко време.

Обектът ще бъде почистен от всички стари тръби и строителните отпадъци, като всички се извозят на определеното за целта място.
Фирмите, които се занимават със смяна на щрангове ще ви дадат гаранция за работата си, а могат и да ви направят отстъпка от цената заради по-големия обем работа. Използваните полипропиленови тръби са шумни и професионалистите им правят шумоизолация. На всеки нов щранг се поставя спирателен кран, за да се улесни работата по него.

Leave a Reply