Какво представлява освещаването на къща и неговата важност


Освещаването на дома е древна и много свята християнска традиция. Извършва се главно, когато помещението, в което ще живеете е ново, и самият ритуал се приема като начало на един смирен и добър живот в новия дом. Целта му е да внесе Божията благословия, която да защитава и бди над обитателите на къщата или апартамента. Освещаването на къща се извършва от свещеник, който обикаля всяка стая от помещението заедно с живущите в него, и пръска стаите със светена вода, четейки молитва.

За да бъде закрилян вашия дом, трябва по време на тайнството, но и след него искрено и от сърце да отправяте молитвите си към Бога, за да бъдат те чути и сметнати за приемливи. В молитвите ни Господ търси искреност и смиреност. Докато имате благоговейно сърце и думите ви към Бог са възвишени и добронамерени, но най-вече истински Той ще ви помага и насърчава вечно.

По време на освещаването на къща е желателно да се освободите от всички мисли и тревоги относно работата ви и изобщо земния живот и да се отдадете изцяло на молитвата и мисълта за Божието присъствие. Не е нужно да изричате някакви помпозни и празни думи, които просто звучат добре. Достатъчно е едно искрено отправено от сърце към Спасителя изречение.

Например повечето хора обичат кариерата и семейството си повече от Господ, но в молитвите си изричат точно обратното – готови са на всичко в името на вярата си. А когато се случи да понесат загуба в личен план, обвиняват за това Бог. И е съвсем разбираемо, че Той няма да слуша лъжливи и дегизирани думи.

Молбите ви към Спасителя по време на освещаването на къщата трябва да са насочени към благополучието, здравето и помощта от страна на Бога, а не с изискване на материалното.Трябва да се молим за щастие и здраве, а не да искаме от Господ да нареди живота ни такъв, какъвто мечтаем да е.

Освещаването на къща е съкровен ритуал, при който свещеникът не само изрича молитви, с които се цели да бъдат чути и удовлетворени от Всевишния, ами и начертаване на един нов път в Христос, път, по който трябва да върви всеки един член от дома.

Leave a Reply