Оптимизация на разходи – план, мероприятия


Програмата за оптимизация на разходите трябва да е насочена към най-тесните области. Тогава тя ще бъде възможно най-ефективна. Планът за оптимизиране на разходите може да бъде насочен към експресното им съкращаване, намаляване на разходите с бързи темпове, системно намаляване. Всеки един от тези методи може да се приложи в определена ситуация.

Мерките при това трябва да да отговарят на текущото положение на работите във фирмата и да се опират на дългосрочно планиране. За определяне на резултата е нужно да се изяснят вероятните последствия от всеки един от тях, приложен за оптимизация на разходите. Всички разходи имат различно значение за крайния продукт и това трябва много добре да се прецени до колко е възможно да бъдат съкратени.

Разходите с висок приоритет са необходими, за да може предприятието да продължи дейността си. Те включват изплащане на заплати на служителите, закупуване на суровини за производство. Приоритетни са цената за заплащане на мобилна комуникация, реклама. Ако спрете да плащате по това направление, работата на компанията ще се провали. Приемливите разходи включват различните придобивки за служителите, рехабилитация и лечение на персонала. Ако дружеството няма налични средства, тези плащания могат да бъдат преустановени, но е за предпочитане да се запазят.

Ненужни разходи са плащането на частен полет за ръководителя на дружеството. Премахването на тези разходи няма да окаже неблагоприятно въздействие върху дейността на дружеството. При избора за оптимизация на разходите да се приложи експресно намаление на разходите, на първо място, плащанията за “ненужния” елемент се спират и лимитите са строго ограничени. Първите две категории не са желателни за намаляване.

Оптимизацията на разходите в предприятието с бързи темпове е възможна в резултат на редица дейности. За да намали разходите колкото е възможно по-ефективно, ръководството трябва първо да определи къде се спестява. Може да спестите от материали за производство и суровини. Начините за оптимизация на разходите могат да бъдат различни.

Преразглеждането на договорите с доставчици с цел получаване на стоки на изгодна цена е най-ефективният начин за намаляване на разходите. Също така, доставчиците могат да предложат разсрочено плащане, което ще даде на компанията възможност да събере необходимата сума, без да получава допълнителни кредити.

Leave a Reply