Кредитната история и какво трябва да знаем!

За да разберете дали ще ви бъде даден нов ипотечен заем, обезпечен с недвижимо имущество, с кола, или дори обикновен потребителски заем, трябва да знаете кредитната си история. Как да стигнете до вашата кредитна история? Такива услуги се предлагат от самите банки, с които си сътрудничите, от различни финансови институции, от частни компании или агенции. Но преди всичко трябва да знаете кои кредитни бюра съхраняват такива данни.

Как да премахнете кредитната история?

След като вече имате кредитния си отчет, можете да го анализирате и, ако има неприятни моменти в него, да го коригирате. Как да направя това и възможно ли е да премахнете напълно кредитната история? Първо, нека да разгледаме каква информация се съдържа в този кредитен отчет.

Заглавна част. Тук ще видите информация за себе си – кредитополучателя. Това ще бъдат лични данни (паспорт, дата на раждане и др.);

Главна част. Това е ключова информация за банките. Тук посочвате вашето място на регистрация и местоживеене, размера на издадените заеми, наличието на закъснения и забавени плащания, условия на кредита, данни за погасяване на кредита, наличие на съдебни спорове, техните резултати и др.;

Допълнителна информация. В него ще видите данни за банката, в която е открит кредита, датата на подаване на искането.

За кредитополучателя е важно банката да не вижда поверителната информация. И това е информация за кредитора, както и за други потребители, които преди това са поискали справка (например съдилища, прокурори, други банки). Тоест банката няма да знае в колко други финансови институции вече сте кандидатствали преди, кой и кога вече е поискал вашата кредитна история. Това елиминира предубеденото отношение на кредитния служител към вас.

Нека се върнем към въпроса, който първоначално интересува собствениците на не най-положителната кредитна история: може ли да бъде изтрита, почистена или нулирана? За съжаление не можете. Съхранението, предаването на тази информация, предоставянето й при поискване е строго регламентирано от закона, Централната банка внимателно следи всичко и не допуска подобни действия. Ето защо, ако ви предложат да изтриете “недостатъците” от миналото за определена сума, трябва да разберете, че имате работа с измамници.

 

Leave a Comment