Кое е по-скъпо – експресен заем в банка и бърз кредит?

Бързите кредити са сред най-рисковите заеми, твърдят в един глас финансистите. Това се дължи на факта, че те се отпускат много бързо, най-често само при наличието на документ за самоличност, а кредитната история на кредитополучателите почти не оказва влияние върху одобрението. Затова и при тези заеми като правило се начислява по-голяма лихва.

 

Като пример за сравнение можем да приведем тегленето на един стандартен банков потребителски кредит. Подобни заеми не се отпускат за малък период от време. Освен това при тях е необходимо да се представят различни документи – често пъти изобщо не малко. Сумите, за които потребителите могат да кандидатстват също не могат да са твърде малки. Така например, ако ви са необходими само няколкостотин лева за месец, едва ли ще намерите банка, която да ви ги отпусне.

За разлика от банките, бързите кредити могат да бъдат изтеглени както за минимални суми, така и за минимални срокове. Вярно е, че годишната лихва, която се заплаща при тях е по-висока, в сравнение с банковите институции, но когато я разделите на месеци, се оказва, че оскъпяването не е толкова значително, колкото на пръв поглед може да ви се стори. Особеността тук е, че когато парите се ползват само за кратко, лихвата, макар и висока, отново си изглежда съвсем логична и нормална. Има и друго. Не всички банкови клиенти вземат предвид допълнителните плащания, които щат – не щат са принудени да заплатят, когато използват заем /такси за теглене, обслужване на сметка и други/. Докато при микрокредитирането всичко е много по-прозрачно. Финансовата институция не начислява допълнителни такси, клиентът си плаща само и единствено лихвите по кредита, който е теглил.

В заключение трябва също да споменем, че бързите кредити съвсем не са толкова скъпи, ако, например, ги сравним с банковите експресни заеми. Ако решите да направите сравнение между двата финансови продукта, със сигурност ще се убедите в това.

Източник: https://creditportal24.com/

Leave a Reply