Как да създадем компания в 3 лесни стъпки

Създаването на компания не е лесно. То изисква внимателно планиране и проучване, както и обмисляне на това как ще изглежда бъдещият ви бизнес. Въпреки това стартирането на собствен бизнес може да бъде изключително полезно и освобождаващо.

Стъпка 1: Изберете бизнес структура

След като имате обща представа за това какъв тип бизнес искате да започнете, е време да изберете бизнес структурата. Изборът на бизнес структура ще окаже влияние върху данъците и правните ви задължения, така че е важно да вземете това предвид, преди да започнете. Едноличен търговец – Едноличният търговец е некорпоративен бизнес, притежаван и управляван от едно физическо лице. Няма правни изисквания за създаването на едноличен търговец, освен използването на вашето име като име на фирмата. Партньорство – Партньорството е бизнес, който се притежава от двама или повече души. Партньорствата не са често срещани в началната фаза, но са често срещани сред утвърдените организации.

Стъпка 2: Измислете име и слоган за вашата компания

След като сте избрали подходящата за вас бизнес структура, е време да измислите име и слоган за компанията. Вашето име и слоган трябва да представят всичко за вашия бизнес и въздействието, което искате да окаже. Какво казва името ви за вас? Име, което е лесно за изписване и произнасяне, както и подходящо за вашия бизнес, ще улесни клиентите да запомнят вашата компания. Какво казва слоганът ви за вашите клиенти? Слоганът трябва да описва въздействието, което искате да окаже вашата компания, и това, което клиентите ви могат да очакват от вас.

Стъпка 3: Вземете решение за вашия продукт или услуга

Сега е време да вземете решение за това какъв продукт или услуга искате да предлагате. Продуктът или услугата, които ще изберете, ще повлияят на много различни аспекти на вашия бизнес, включително на стратегията ви за продажби, ценообразуването и времето за доставка. Ето някои неща, които трябва да имате предвид, докато правите своя избор. – Уникален или нов ли е вашият продукт или услуга? Има ли уникален или нов метод на доставка? – По какъв начин вашият продукт или услуга ще реши даден проблем или ще отговори на дадена потребност? Има ли дългосрочна употреба? – Колко лесно е да се продаде? Колко лесно можете да го обясните на нови клиенти? – Има ли пазар за вашия продукт или услуга? – Расте ли пазарът? – Можете ли да произвеждате или доставяте ефективно своя продукт или услуга?

Leave a Reply