Европейски програми за развитие

evropeiski-programiБлагодарение на изключително богатото разнообразие от всякакви европейски програми за развитие всеки български гражданин, а също и неправителствени организации, различни фирми и др. могат да развият успешно своя бизнес.

Програмите, които са предназначени за млади хора имат за цел повишаване на конкурентоспособността и промяна по отношение на начина на обучение и така нататък.

При този тип европейски програми за развитие финансирането може да се осъществи по два начина: чрез програма, наречена ”Младежта в действие” и чрез ‘’Програма за учение през целия живот’’.

Програмата за учене през целия живот представлява програма, която е наследник на друг вид програми, тясно свързани с нея, които са следните: програми ”Леонардо да Винчи, ”е-Обучение” и др. В тези европейски програми за развитие в образователната сфера могат да участват: стопански камари, студенти, преподаватели, различни сдружения, изследователски центрове, неправителствени организации, ученици и стажанти, които са завършили образованието си и други.

Европейската програма за образование, а именно ”Еразъм Мундус”, има за основна цел да повиши качеството на висшето образование. Засилването на европейското съучастничество също е приоритет. Възможността, която се предоставя на бъдещите студенти висшисти е да придобият следдипломно квалифициране в сферата, която са се насочили в някой европейски университет. Посредством европейската програма ”Еразъм Мундус” студентите се насърчават да се обучават в трети страни.

Видове дейности, включващи се в програмата ”Еразъм Мундус”

Съществуват четири основни вида дейности, които намират място в този тип европейски програми за развитие. Първата е свързана с магистърските програми, които всъщност представляват основната част. Тези магистърски програми се характеризират с много високо качество, които българските студенти трябва да завършват в поне два европейски университета. Това е всъщност и причината да се наричат интегрирани програми.

Другите три дейности са свързани със засилване на партньорството и интересът към висшето образование като цяло, както и възможност за отпускане на стипендии.

Leave a Reply