Важност на водата и светлината за разсадника

Овощките не понасят излишната вода в почвата, защото водата измества въздуха, който се намира в нея и коренчетата не може да дишат. Върху по-малката или по-голямата нужда от вода влияе и честотата на овощнките, изложението на мястото и преобладаващите ветрове. Кислородът, който е необходим за дишането, в такъв случай, те вземат от захарите, които се намират в тях и с това намаляват хранителните вещества, които са в резерва.

Отделяният при дишането въглероден двуокис се натрупва в големи количества и причинява отравяне на коренчетата. При това положение и при наличието на вода, овощката страда, както и при суша. Течащата вода съдържа кислород и поради това оказва вредно влияние върху корените на овощките, ако те са в нея. Най-сензитивни към прекомерната влага са ябълката, сливата, вишната и дюлата, но при по-продължително застояване на вода в почвата, всички видове растения загиват.

Светлината е изключително нужна за развитието на овощките. С помощта на нейната енергия, в присъствието на хлорофила, се извършва свързването на атомите на разнообразните хранителни вещества в клетките на листата, за да се образува органичната храна за овощното дърво. Под въздействието на светлината се образува оцветяването на плодовете и цъфтежа на растението.

Едно от условията за добрия растеж и плододаване на овощките е добрия достъп на светлина до листата. Това зависи от гъстотата и формата на короната, от надморската височина, от изложението на мястото, наклона му, от начина на засаждането, атмосферните условия и други. При гъсто засадени овощни дръвчета с гъсти корони и преплетени клони пречат на достъпа на светлина, в следствие на което леторастите са с по-дълги междувъзлия, те почти не дават разклонения и са с по-малко листа и плодове. Така плодовете остават по-дребни, по-малко на брой и са оцветени слабо. Поради тази причина, плодовете намиращи се от външната част на короната са по-добре осветени и имат по-добри плодове и повече листа.

При гъсто засадените градини достъпът на светлина е много малък, дърветата се засенчват едно друго, а това се отразява върху плодоваването им. След като се направи прореждане и се махнат част от клоните, плододаването се увеличава значително. За осветлението на растенията от голямо значение е и посоката на редовете, в които те са засадени, като оптимална е посоката север-юг. Южните изложения дават по-добър достъп на светлина, но пък те не са благоприятни във връзка на водата в почвата и затоплянето на земята. При добро напояване южните склонове са добри, а при липса на такова се предпочитат северните склонове.

Източник: ddrom.net

Leave a Reply